Speciální nabídky

 

Společnost 4soft s.r.o. připravila speciální nabídku typizovaných bezpečných ploch pro MŠ v rozměru 10 x 6 m v několika grafických variantách podoby Vašeho budoucího hřiště za danou cenu a ve dvou možnostech pokládky.

  • Stávající plocha je bez stavebních úprav  (zatravněný, hliněný prostor).

V této variantě je počítáno se zhotovením kompletní podkladní štěrkové vrstvy vč. zemních prací a betonových obrubníků.
Celková cena se tu skládá ze dvou samostatných položek: 

- cena za práce na podkladních vrstvách (cena bez DPH činí 67.500 Kč)

- cena za dodávku a pokládku povrchu (cena bez DPH činí 146.500 Kč)

  • Stávající plocha je již nějakým způsobem stavebně upravena (stávající betonová nebo asfaltová plocha, chodník z dlaždic, terasa atp..)

V této variantě je počítáno s pokládkou pouze 11 mm silné vrstvy bezpečného povrchu SmartSoft vč. grafiky a dopravy.
Součástí ceny je navíc úprava zakončení povrchu do vyfrézovaných drážek cca 1,5 x 1,5 cm.
- cena za dodávku a pokládku povrchu vč. frézování ukončovacího žlábku a očištění.
(cena bez DPH činí 116.500 Kč)

 

Finální cena dodávky se může nepatrně lišit od námi deklarované ceny z důvodu určitých místních specifik (současný stav plochy uvažované k realizaci, zhoršený přístup k tomuto místu, vzdálenost stavby od sídla firmy 4soft, atp.). Celkový rozdíl by neměl přesáhnout 5 % z celkové ceny.

Na základě konkrétní domluvy je možné provedení úpravy grafiky plochy dle potřeby a možností investora.

Stavební přípravu nových podkladních vrstev pod multifunkční plochy je možné řešit i ve spolupráci s místní stavební firmou, popřípadě s místními technickými službami atp.