Speciální nabídky

Multifunkční sportoviště s bezpečným povrchem SmartSoft 24 x 13m, 
pro všechny generace za milion bez DPH!

Multifunkční sportoviště za milion

V případě zájmu o projektovou dokumentaci nás prosím kontaktujte!

Zadání stavby:
Cílem projektu je provedení výstavby multifunkčního sportoviště o rozměru hrací plochy 24 x 13m za milion korun. Jedná se o sportoviště s polyuretanovým povrchem SmartSoft, které je koncipováno jako skutečně multifunkční, určené všem generacím obyvatel obce. Pomocí chytře kombinované zábavné grafiky, barevnosti a sportovního lajnování bude uspokojen požadavek jak pro klasický sport (fotbal, volejbal, nohejbal, basketbal atd.), tak i pro zábavu, především těch nejmenších, neboť může fungovat např. i jako malé dopravní hřiště se skákacím panákem, twistrem a labyrintem.

Největší jeho výhodou takto pojatého sportoviště je maximální efektivita investice, kterou obec získá naráz:

 • bezpečné celoročně použitelné sportoviště
 • stále čisté dětské hřiště bez nároků na údržbu
 • plochu i pro děti se zhoršenou mobilitou
 • vysoce odolné hřiště proti vandalismu

Stavebně technické řešení
Před zahájením prací je nutné vyměření prostoru hřiště a přilehlých chodníků na stávající ploše. Dojde ke stržení drnu, odkopávkám cca 20cm a přerovnání pláně do pultového příčného spádu 0,5%. Velikost dotčeného území je o 0,5m větší na všech stranách než rozměr daný PD. Stavební pláň bude zhutněna na 25MPa.
Po obvodu hřiště bude osazen betonový zahradní obrubník 5x200x1000 do betonového lože. Současně dojde i k osazení stejného typu obrubníku budoucího chodníku. Následně dojde k budování podkladní štěrkové konstrukce. 

Konstrukce hřiště
Pryžový povrch Smart soft ....................... tl. 35 mm
Vrstva štěrkodrti fr. 0-4 ............................ tl 30 mm
Vrstva štěrkodrti fr. 0-32 .......................... tl.200 mm
Konstrukce celkem ................................... tl. 265 mm

Umělý povrch a sportovní vybavení
Na multifunkčním hřišti bude položen umělý, dvouvrstvý polyuretanový povrch v celkové síle 35mm. Vrchní část povrchu je tvořena 11mm silnou vrstvou z kvalitního celo-probarveného EPDM granulátu a polyuretanovým pojivem (např. SmartSoft). Povrch hřiště bude v barevnosti dle grafického návrhu. Po pokládce a vyzrání povrchu bude provedeno barevné lajnování jednotlivých sportů (volejbal, nohejbal, streetbal, kopaná). Lajnování bude provedeno nástřikem.

Ostatní herní grafika (labyrint, skákací panák, přechody pro chodce atd..) bude provedena výhradně z povrchu z celoprobarveného EPDM granulátu v dané, navržené barvě. Z důvodu trvanlivosti tato grafika nebude provedena nástřikem!!!!!!
 

 • SmartSoft je vysoce bezpečný, extrémně trvanlivý povrch beze spojů, certifikovaný dle ČSN EN 1177.
 • SmartSoft výborně tlumí otřesy, je trvale elastický povrch bez problematických spojů - nehrozí zde riziko zakopnutí a úrazu pádem.
 • SmartSoft má z dlouhodobého hlediska nejnižší náklady na údržbu.
 • SmartSoft je vyráběn přímo na stavbě hřiště (nejedná se o prefabrikovaný výrobek). Může se tak tvarově a graficky přizpůsobit danému podkladu, vybavení a dalším specifickým faktorům.
 • SmartSoft je vodopropustný, a tudíž vždy bez louží, rychle vysychá.
 • SmartSoft je možné realizovat v jakémkoliv designu a grafice.
 • SmartSoft je velmi odolný proti vandalizmu a jednoduše opravitelný.
 • SmartSoft má zdravotní atest o nezávadnosti.

Základy pro sportovní vybavení
V místě kotvení sportovního vybavení (volejbalové sloupky a streetbalové koše) budou zhotoveny betonové patky o rozměru min. 700x700x700mm. Vrch patky bude v jedné rovině s výškou obrubníku. Do osy betonového základu bude osazena platová chránička pr. 125mm do které bude před pokládkou umělého povrchu následně osazeno sportovní vybavení.

Oplocení
Následně budou v místě sloupků oplocení hřiště, vyhloubeny jámy 400x400mm a vyhloubeny jámy o hloubce 800mm. Do těchto jam budou dle výkresu osazeny sloupky oplocení do betonu C 12/15 pr. 76x3mm. Oplocení bude o výšce 4000mm. Rozteče jsou dány výkresem. Na takto osazené sloupky budou navařené vodící tyče pro uchycení sítí pr. 40x3mm ve výšce 70mm na osu tyče od obrubníku a 70mm na osu tyče od vrchu sloupku. Kovová konstrukce oplocení bude ošetřena syntetickým antikorozním nátěrem, jednou vrstvou základní a dvěma vrstvami vrchní zelené barvy. Na vodící tyče budou připevněny polyamidové sítě pr. 3mm s oky 50 x50mm v barvě černé. 

Vybavení sportoviště
Na sportoviště bude osazeno následující vybavení:

 • Jeden pár antikorozní vyjímatelné volejbalové sloupky a víčka na otvory po sloukách vč. volejbalové sítě.
 • 2ks neparametrové branky na malou kopanou o rozměru 1200x800, které budou zabezpečeny proti převržení
 • 2ks ocelová konstrukce se streetbalovým košem a deskou
 • 4ks laviček bez opěradel s kovovou konstrukcí a dřevěným sedákem

Dokončovací práce
Na závěr budou provedeny hrubé terénní úpravy v okolí hřiště. Kolem obrub bude dosypána a zhutněna zemina do výše obrub. Bude provedeno osetí těchto míst travním semenem. Následně bude osazena tabule s provozním řádem sportoviště.

Doba realizace multifunkčního sportoviště je cca 45 dnů.
Záruční doba na povrch SmartSoft je 60měsíců, na sítě oplocení 24 měsíců.