Vše o povrchu SmartSoft

Instalace povrchu SmartSoft

 

Litý bezpečnostní povrch SmartSoft Je vyráběn vždy přímo na místě instalace a pokládán na stávající nebo nově připravený podklad.

 

Druh podkladu

  • kvalitně zhutněné a srovnané štěrkové vrstvy
  • betonová deska
  • asfaltový podklad
  • jiný zpevněný druh podkladu (stávající dlažba, chodník, litý asfalt atp.)

Lemování a zakončení povrchu
Ve většině případů je nutné povrch olemovat obrubníky nebo jiným typem obruby. Dalšími možnostmi lemování plochy jsou ocelová pásovina, dlažební kostka atp. Důležité je, aby výška lemu a povrchu byli ve stejné výšce z důvodu bezpečného přechodu.

 

V případě pokládky povrchu SmartSoft na stávající pevný podklad, bez ukončujícího zvýšeného lemování (obrubník atp.), je nutné do podkladu, v místě jeho ukončení, vyříznout cca 15mm hluboký a 15mm široký žlábek. Takto zakončený povrch ve žlábku zabezpečí jeho maximální trvanlivost a odolnost.

 

Délka instalace

Délka instalace povrchu je závislá na velikosti a grafické náročnosti hřiště.
Ve většině případů se pohybuje od jednoho do tří dnů.
Povrch je pochozí po 24 hodinách.
SmartSoft není možné pokládat při dešti nebo teplotě pod 8°C.

instalace povrchu smartsoftinstalace povrchu smartsoftinstalace povrchu smartsoft
 

Ukázka instalace 1:

 

Ukázka instalace 2:

 

Ukázka instalace 3: